Regulamin VI Festiwalu Życia

  1. Uczestnikami VI Festiwalu Życia mogą być osoby w wieku od 18. do 40. roku życia.
  2. Cena biletu na VI Festiwal Życia obejmuje udział w wykładach i warsztatach, pakiet konferencyjny oraz poczęstunek podczas przerw. Cena biletu nie obejmuje obiadu.
  3. Warunkiem potwierdzenia zgłoszenia na VI Festiwal Życia jest dokonanie opłaty za bilet na nr rachunku, który zostanie wysłany na adres e-mail podany w formularzu. Termin płatności to 3 dni od daty otrzymania maila potwierdzającego przyjęcie zgłoszenie.
  4. Ze względów organizacyjnych nie istnieje możliwość zwrotu kosztów poniesionych w związku z zakupem biletu na Wydarzenie.
  5. W przypadku rezygnacji z udziału w Wydarzeniu, zakupiony bilet może zostać przekazany innej osobie pod warunkiem poinformowania o tym Organizatorów mailowo [email protected]
  6. Uczestnicy Festiwalu wyrażają zgodę na udostępnienie swojego wizerunku uchwyconego na fotografiach i nagraniach wideo, które mogę posłużyć do promocji kolejnych edycji Wydarzenia poprzez stronę internetową festiwalzycia.org oraz portale społecznościowe, np. Facebook, Instagram, Tweeter i inne.
  7. Zabrania się Uczestnikom Wydarzenia rejestrowania wykładów oraz warsztatów w formie audio i wideo.
  8. Organizatorzy VI Festiwalu Życia nie ponoszą odpowiedzialności za szkody zdrowotne i materialne Uczestników powstałe na terenie obiektu, w którym odbywa się Wydarzenie.
  9. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany planu Wydarzenia z przyczyn niezależnych od nich. Plan wydarzenia zostanie zaktualizowany na stronie internetowej festiwalzycia.org